Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2018
Είστε εδώ > Αρχή > Συνοπτικά>Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε.) συστήθηκε τον Μάρτιο του 2001 με μόνο μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο για την άσκηση των μετοχικών του δικαιωμάτων εκπροσωπεί ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Η ΚτΠ Α.Ε. είναι ΔΕΚΟ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Οι πόροι της προέρχονται από επιχορηγήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, κατά κύριο λόγο μέσω των προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από εθνικούς πόρους και δύναται ακόμη να προέρχονται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, από την εκμετάλλευση της περιουσίας της, από δωρεές, κληροδοτήματα ή επιχορηγήσεις από οποιονδήποτε φορέα, από δάνεια κάθε μορφής και από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Με το νόμο 4002/2011 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις αυτού (Ν.4047/2012), η ΚτΠ ΑΕ απορρόφησε αρχικά την «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ» (12/2011) και εν συνεχεία το «Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα» (4/2012), επεκτείνοντας το σκοπό και τη δραστηριότητά της στους αντίστοιχους τομείς που δραστηριοποιούνταν οι δύο φορείς που απορροφήθηκαν.

Με την απορρόφηση της εταιρείας «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.», η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. λειτουργεί ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης για την υλοποίηση δράσεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και ειδικότερα του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση".

Πιο συγκεκριμένα η ΚτΠ ΑΕ αναλαμβάνει την υλοποίηση δράσεων που φέρνουν τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών απευθείας στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, στοχεύοντας στην αποτελεσματικότερη αξιοποίησή τους σε μεγάλο εύρος της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας.

lnks lnks

Copyright © 2013 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. - All rights reserved
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.