Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2018
Είστε εδώ > Αρχή > Νεα>Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις

09
H Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας και η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», ανακοινώνουν την Τροποποίηση Αποφάσεων Ένταξης δεκαοχτώ (18) επενδυτι...

[Δείτε αναλυτικά...]

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Ενέργειες: E-mail |
25
H Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. και η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ανακοινώνουν ότι ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των Δηλώσεων Ολοκ...

[Δείτε αναλυτικά...]

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Ενέργειες: E-mail |
28
H Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, και η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», ανακοινώνουν την ένταξη 76 επενδυτικών σχεδίων, συνολικού Π/Υ: 613.400,00€, στ...

[Δείτε αναλυτικά...]

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Ενέργειες: E-mail |
08
H Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. και η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ανακοινώνουν ότι ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των Δηλώσεων Ολοκ...

[Δείτε αναλυτικά...]

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Ενέργειες: E-mail |
31
H Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, και η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», ανακοινώνουν την ένταξη 138 επενδυτικών σχεδίων, συνολικού Π/Υ: 760.800,00 €, ...

[Δείτε αναλυτικά...]

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Ενέργειες: E-mail |
10
Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι προϋποθέσεις υποβολής επενδυτικών σχεδίων στ...

[Δείτε αναλυτικά...]

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Ενέργειες: E-mail |
21
H Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, και η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», ανακοινώνουν την Τροποποίηση του Οδηγού της Δράσης «Επιχορήγηση της ΚτΠ Α.Ε. ...

[Δείτε αναλυτικά...]

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Ενέργειες: E-mail |
05
H Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. και η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ανακοινώνουν ότι ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των Δηλώσεων Ολοκ...

[Δείτε αναλυτικά...]

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Ενέργειες: E-mail |
18
Εντάξεις επιχειρήσεων στο πλαίσιο της δράσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»   H Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, και η «Κοινωνία της Π...

[Δείτε αναλυτικά...]

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Ενέργειες: E-mail |
27
H Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας και η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», ανακοινώνουν την Τροποποίηση  Αποφάσεων Ένταξης  δεκατριών (13) επενδ...

[Δείτε αναλυτικά...]

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Ενέργειες: E-mail |
12
Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ανακοινώνει ότι το Σάββατο 15/10/2016 και την Κυριακή 16/10/2016 δεν θα είναι διαθέσιμες οι δικτυακές και διαδικτυα...

[Δείτε αναλυτικά...]

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Ενέργειες: E-mail |
29
H Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. και η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ανακοινώνουν ότι, η 27 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 24:00 ορίζεται ως καταληκτική ημερομ...

[Δείτε αναλυτικά...]

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Ενέργειες: E-mail |
22
H Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας και η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», ανακοινώνουν την Τροποποίηση  Αποφάσεων Ένταξης  έξι (6) επενδυτικών ...

[Δείτε αναλυτικά...]

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Ενέργειες: E-mail |
16
Η  «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» επισημαίνει στους Δικαιούχους των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων, ότι τα παραστατικά δαπανών πρέπει να εξοφλούντα...

[Δείτε αναλυτικά...]

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Ενέργειες: E-mail |
16
Η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» επισημαίνει σε όλους τους Δικαιούχους των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων, (α) την υποχρέωση αναγραφής της χρηματοδότηση...

[Δείτε αναλυτικά...]

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Ενέργειες: E-mail |
29
H Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι, ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων ολοκλήρωσης για τη δράση «Επιχορήγηση τη...

[Δείτε αναλυτικά...]

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Ενέργειες: E-mail |
29
H Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, και η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», ανακοινώνουν την ένταξη 874 επενδυτικών σχεδίων συνολικού Π/Υ € 4.535.300,00 (...

[Δείτε αναλυτικά...]

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Ενέργειες: E-mail |
05
H Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, και η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», ανακοινώνουν την ένταξη 1214 επενδυτικών σχεδίων συνολικού Π/Υ 6.525.900,00€ (...

[Δείτε αναλυτικά...]

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Ενέργειες: E-mail |
25
Εν όψει της ολοκλήρωσης της Δράσης «Επιδότηση της ΚτΠ ΑΕ για τον Εκσυγχρονισμό Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» μέχρι το τέλος του έτους 2016, σας επισημαίνο...

[Δείτε αναλυτικά...]

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Ενέργειες: E-mail |
25
H Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας και η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», ανακοινώνουν ότι ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων υπαγω...

[Δείτε αναλυτικά...]

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Ενέργειες: E-mail |
27
H Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι, ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων ολοκλήρωσης για τη δράση «Επιδότηση της ...

[Δείτε αναλυτικά...]

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Ενέργειες: E-mail |
27
H Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι, ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων ολοκλήρωσης για τη δράση «Επιδότηση της ...

[Δείτε αναλυτικά...]

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Ενέργειες: E-mail |
21
H Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, και η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», ανακοινώνουν την ένταξη 555 επενδυτικών σχεδίων συνολικού Π/Υ 2.997.950,00€ (Α...

[Δείτε αναλυτικά...]

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Ενέργειες: E-mail |
21
Εκτύπωση της δήλωσης ολοκλήρωσης με θεώρηση της υπογραφής, σφραγίδα και υπογραφή από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης. Υπεύθυνη δήλωση του δικ...

[Δείτε αναλυτικά...]

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Ενέργειες: E-mail |
01
H Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, και η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», ανακοινώνουν τον Τροποποιημένο Οδηγό της Δράσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρώ...

[Δείτε αναλυτικά...]

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Ενέργειες: E-mail |
29
H Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, και η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», ανακοινώνουν την ένταξη 246 επενδυτικών σχεδίων συνολικού Π/Υ 1.304.150,00€ (Α...

[Δείτε αναλυτικά...]

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Ενέργειες: E-mail |
29
H Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας και η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», ανακοινώνουν την Τροποποίηση  Αποφάσεων Ένταξης 5 επενδυτικών σχεδίων. Επι...

[Δείτε αναλυτικά...]

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Ενέργειες: E-mail |
09
Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ανακοινώνει ότι το Σάββατο 10.10.2015 από τις 10:00 έως τις 15:00 δεν θα είναι διαθέσιμες οι δικτυακές και διαδικτυακέ...

[Δείτε αναλυτικά...]

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Ενέργειες: E-mail |
06
H Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Γεν. Δ/νση Εφαρμογής Κανονισμών, Υποδομών και Ελέγχου ανακοινώνει ότι, ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής...

[Δείτε αναλυτικά...]

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Ενέργειες: E-mail |
05
H Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Γενική Δ/νση Εφαρμογής Κανονισμών, Υποδομών και Ελέγχων, Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας  του Υπουργείου Παραγωγικής Αν...

[Δείτε αναλυτικά...]

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Ενέργειες: E-mail |
31
H Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Γενική Δ/νση Εφαρμογής Κανονισμών, Υποδομών και Ελέγχων, Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρ...

[Δείτε αναλυτικά...]

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Ενέργειες: E-mail |
08
H Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Γενική Δ/νση Εφαρμογής Κανονισμών, Υποδομών και Ελέγχων, Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας  του Υπουργείου Παραγωγικής Αν...

[Δείτε αναλυτικά...]

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Ενέργειες: E-mail |
08
H Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Γενική Δ/νση Εφαρμογής Κανονισμών, Υποδομών και Ελέγχων, Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας  του Υπουργείου Παραγωγικής Αν...

[Δείτε αναλυτικά...]

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Ενέργειες: E-mail |
19
H Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας  Γεν. Δ/νση Εφαρμογής Κανονισμών, Υποδομών και Ελέγχου ανακοινώνει ότι, ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υπ...

[Δείτε αναλυτικά...]

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Ενέργειες: E-mail |
19
H Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Γεν. Δ/νση Εφαρμογής Κανονισμών, Υποδομών και Ελέγχου ανακοινώνει ότι: Στο πλαίσιο απλούστευσης της υλοποίησης τη δρά...

[Δείτε αναλυτικά...]

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Ενέργειες: E-mail |
17
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή εταιρειών  συμβούλων για την  «Παροχή Υποστήριξης στη διενέργεια Αξιολογήσεων στο πλαίσιο της δ...

[Δείτε αναλυτικά...]

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Ενέργειες: E-mail |
17
H Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ανακοινώνει ότι στον Ε’ Κύκλο θα γίνονται δεκτές: α) οι αιτήσεις πρατηρι...

[Δείτε αναλυτικά...]

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Ενέργειες: E-mail |
10
H Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ανακοινώνει την ένταξη 98 επενδυτικών σχεδίων συνολικού Π/Υ 507.400,00€ σ...

[Δείτε αναλυτικά...]

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Ενέργειες: E-mail |
29
H Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ανακοινώνει, λόγω της διακοπής πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα της δρά...

[Δείτε αναλυτικά...]

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Ενέργειες: E-mail |
26
Η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ ανακοινώνει ότι την Κυριακή 28.09.2014 από τη 13:00 έως τις 20:00 δεν θα είναι εφικτή η πρόσβαση, στα πληροφοριακά συστή...

[Δείτε αναλυτικά...]

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Ενέργειες: E-mail |
24
Εκτύπωση της δήλωσης ολοκλήρωσης με θεώρηση της υπογραφής, σφραγίδα και υπογραφή από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης. Υπεύθυνη δήλωση του δι...

[Δείτε αναλυτικά...]

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Ενέργειες: E-mail |
24
H Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ανακοινώνει ότι στην περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε δυσκολία στην προσ...

[Δείτε αναλυτικά...]

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Ενέργειες: E-mail |
31
H Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ανακοινώνει,  με στόχο  την ομαλή επίτευξη των στόχων της δράση...

[Δείτε αναλυτικά...]

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Ενέργειες: E-mail |
24
e-gas - Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής της Δήλωσης Ολοκλήρωσης της Επένδυσης
Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Ενέργειες: E-mail |
24
H Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ανακοινώνει ότι, ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώ...

[Δείτε αναλυτικά...]

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Ενέργειες: E-mail |
10
H Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ανακοινώνει την έως σήμερα ένταξη 1.306 επενδυτικών σχεδίων συνολικού Π/Υ...

[Δείτε αναλυτικά...]

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Ενέργειες: E-mail |
10
H Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ανακοινώνει την έναρξη υποβολής επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της δράση...

[Δείτε αναλυτικά...]

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Ενέργειες: E-mail |
03
H Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ανακοινώνει ότι η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσε...

[Δείτε αναλυτικά...]

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Ενέργειες: E-mail |
22
H Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ανακοινώνει ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσε...

[Δείτε αναλυτικά...]

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Ενέργειες: E-mail |
08
Η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ ανακοινώνει την Τροποποίηση της με αριθ. Φ2-1510/2013 (ΦΕΚ 1589/Β/2013) Απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Ανάπτυξ...

[Δείτε αναλυτικά...]

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Ενέργειες: E-mail |
06
Αναφορικά με την διαδικασία έκδοσης Ποινικού Μητρώου από την Εισαγγελία Αθηνών οι δικαιούχοι θα πρέπει να αιτούνται την έκδοση Ποινικού Μητρώου Τ...

[Δείτε αναλυτικά...]

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Ενέργειες: E-mail |
02
Σας ενημερώνουμε ότι από την Παρασκευή 2/5/2014 οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για την δράση «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» μπορούν να επικ...

[Δείτε αναλυτικά...]

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Ενέργειες: E-mail |
21
Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε.) ανακοινώνει ότι από την Τετάρτη 26/03/2014 οι επιχειρήσεις των οποίων τα επενδυτικά σχέδια έχουν ενταχθεί σ...

[Δείτε αναλυτικά...]

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Ενέργειες: E-mail |
12
Η «Κοινωνία της πληροφορίας Α.Ε.» ανακοινώνει ότι οι επιχειρήσεις των οποίων τα επενδυτικά σχέδια έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο της δράσης «Εκσυγχρονισμό...

[Δείτε αναλυτικά...]

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Ενέργειες: E-mail |
11
Η «Κοινωνία της πληροφορίας ΑΕ.» ανακοινώνει ότι οι επιχειρήσεις των οποίων οι αιτήσεις έχουν απορριφθεί στο πλαίσιο της δράσης «Εκσυγχρονισμός πρατηρ...

[Δείτε αναλυτικά...]

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Ενέργειες: E-mail |
28
Διευκρινίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία αποστολής των φυσικών φακέλων των Αιτήσεων Συμμετοχής του Β΄ κύκλου στη δράση «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγ...

[Δείτε αναλυτικά...]

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Ενέργειες: E-mail |
28
H Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και η εταιρεία Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ενημερώνει τους δικαιούχους ...

[Δείτε αναλυτικά...]

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Ενέργειες: E-mail |
26
H Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ανακοινώνει ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσε...

[Δείτε αναλυτικά...]

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Ενέργειες: E-mail |
10
H Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ανακοινώνει την έναρξη υποβολής επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της δράση...

[Δείτε αναλυτικά...]

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Ενέργειες: E-mail |
10
H Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ανακοινώνει ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτηση...

[Δείτε αναλυτικά...]

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Ενέργειες: E-mail |
02
H Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ανακοινώνει την έναρξη υποβολής επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της δράση...

[Δείτε αναλυτικά...]

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Ενέργειες: E-mail |
29
Διευκρινίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία αποστολής των φυσικών φακέλων των Αιτήσεων Συμμετοχής στη δράση «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» ...

[Δείτε αναλυτικά...]

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Ενέργειες: E-mail |
22
H Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ανακοινώνει ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων γ...

[Δείτε αναλυτικά...]

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Ενέργειες: E-mail |
31
H Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ανακοινώνει ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων γ...

[Δείτε αναλυτικά...]

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Ενέργειες: E-mail |
22
Στο πλαίσιο της προκήρυξης της δράσης (ΦΕΚ Β 1589-21/6/2013) με τίτλο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» η Κοινωνία της Πληροφορίας θέτει σε λε...

[Δείτε αναλυτικά...]

Κατηγορία: Νέα
Ενέργειες: E-mail |
30
Ο υφυπουργός Ανάπτυξης Αθανάσιος Σκορδάς, υπέγραψε την απόφαση που προκηρύσσει τη δράση με τίτλο «Εκσυγρονισμός πρατηρίων υγρών καυσίμων», με εκτιμώμενο προϋπολογισμό 30.000.000 €.

[Δείτε αναλυτικά...]

Κατηγορία: Ανακοινώσεις
Ενέργειες: E-mail |
lnks lnks

Copyright © 2013 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. - All rights reserved
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.