Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2018
Είστε εδώ > Αρχή > Διαδικασίες>Υποβολή Αιτήσεων
Υποβολή Αιτήσεων

Διαδικασία Ηλεκτρονικής & Έντυπης Υποβολής Αιτήσεων

Η υποβολή των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, μέσω της συμπλήρωσης σχετικής Ηλεκτρονικής Φόρμας Πρότασης. Η διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Πρότασης είναι υποχρεωτική.

Για την ηλεκτρονική υποβολή, ο συντάκτης της πρότασης θα πρέπει:

  • Αρχικά να επισκεφτεί το διαδικτυακό τόπο της Δράσης και να δημιουργήσει πιστοποιημένο λογαριασμό χρήστη του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης της Δράσης. Μέσα από τον πιστοποιημένο λογαριασμό θα μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στην ειδικά διαμορφωμένη Ηλεκτρονική Φόρμα Πρότασης, την οποία θα συμπληρώσει στη συνέχεια με τα στοιχεία της πρότασης του.
  • Ο συντάκτης της Ηλεκτρονικής Φόρμας Πρότασης, θα μπορεί να τη συμπληρώσει και να την τροποποιήσει επανειλημμένως. Μετά την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης της Ηλεκτρονικής Φόρμας Πρότασης, ο συντάκτης υποβάλει ηλεκτρονικά την πρόταση του, μέσω αντίστοιχης εντολής.
  • Μετά την ορθή και εμπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης, θα δημιουργείται αυτόματα Αίτηση Συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να αποσταλεί στην «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», σύμφωνα με τις οδηγίες της παραγράφου 8.1.2 του Οδηγού της Δράσης
  • Ως χρόνος υποβολής προτάσεων, λογίζεται η χρονική στιγμή επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής.
  • Οι Ηλεκτρονικές Φόρμες Πρότασης θα παραλαμβάνονται έως την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προτάσεων, που θα ανακοινωθεί επίσημα στο διαδικτυακό τόπο της Δράσης.

Κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής στο Πληροφοριακό Σύστημα διαχείρισης της δράσης και πριν την οριστική υποβολή της από το δυνητικό δικαιούχο πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που δηλώνονται και καταχωρίζονται, έλεγχος που αφορά στην επιλεξιμότητα της επιχείρησης με βάση τις Προϋποθέσεις και τους Όρους Επιλεξιμότητας της δράσης. Εάν ο έλεγχος επιλεξιμότητας δεν καταλήξει θετικά, η αίτηση του δυνητικού δικαιούχου δεν μπορεί να προχωρήσει προς υποβολή.

Κατόπιν της επιτυχούς ηλεκτρονικής υποβολής, η αίτηση λαμβάνει αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικής υποβολής στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης της Δράσης. Ο αριθμός αυτός είναι μοναδικός και συνοδεύει την αίτηση σε όλα τα Στάδια όπου αυτή είναι ενεργή.

lnks lnks

Copyright © 2013 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. - All rights reserved
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.