Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2018
Είστε εδώ > Αρχή > Διαδικασίες>Υλοποίηση Επένδυσης
Υλοποίηση Επένδυσης

Ένταξη Πράξεων / Έργων

Οι λίστες των Εγκεκριμένων και Απορριφθεισών Αιτήσεων, μαζί με τα πρακτικά της Γνωμοδοτικής Επιτροπής ως αποτέλεσμα της διαδικασίας αξιολόγησης, διαβιβάζονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» ή στο εξουσιοδοτημένο προς τούτο όργανο της «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», το οποίο με απόφασή του εισηγείται απ’ ευθείας στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την έκδοση των αποφάσεων ένταξης/ χρηματοδότησης των Εγκεκριμένων Έργων στη Δράση.

  

Τροποποιήσεις

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης, δεν επιτρέπεται η υποβολή αιτήματος τροποποίησης του εγκεκριμένου Επενδυτικού Σχεδίου, που να αφορά σε:

  • Αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.
  • Μεταβολή του φυσικού αντικειμένου.
  • Επέκταση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της επένδυσης

Περισσότερα

 

Καταβολή της Δημόσιας Επιχορήγησης

Με την έκδοση της Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης της Επένδυσης κινείται η διαδικασία καταβολής της δημόσιας επιχορήγησης κατόπιν υποβολής από τον δικαιούχο Αιτήματος Εκταμίευσης. Για την καταβολή της δημόσιας επιχορήγησης απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχουν οι αντίστοιχες διαθέσιμες πιστώσεις.

Η καταβολή της δημόσιας δαπάνης, για όλα τα πιστοποιημένα έργα, γίνεται εφάπαξ, σε ποσοστό 100% της εγκεκριμένης επιχορήγησης. Η δημόσια αυτή δαπάνη καταβάλλεται από την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» .

Περισσότερα

lnks lnks

Copyright © 2013 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. - All rights reserved
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.